Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Những cặp 'oan gia ngõ hẹp' của 12 cung hoàng đạo

Nguồn: Ione.net

Ngược tính cách, hay gây gổ với nhau nhưng họ lại có duyên thành 'ông xã - bà xã'.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét